Teksti suurus:

Pühalepa valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Pühalepa valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Pühalepa Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2014, 21

  Pühalepa valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 28.01.2014 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1; kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 4 lõike 2, § 23 lõike 2 ja Pühalepa valla põhimääruse § 52 alusel

  § 1.   Võtta vastu Pühalepa valla 2014. aasta eelarve (lisatud).

  § 2.   Määrust rakendatakse alates 01.jaanuarist 2014.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Toomas Remmelkoor
  Vallavolikogu esimees

  Lisa Pühalepa valla 2014.aasta eelarve

  /otsingu_soovitused.json