Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2015
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2015, 1

Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2015 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 alusel, ja võttes arvesse Keila linna põhimääruse § 50 lõiget 1.

§ 1.   Keila Linnavolikogu 26. veebruari 2013 määruse nr 5 „Keila Linnavalitsuse (asutusena) struktuur ja teenistuskohtade koosseis, teenistujate ja Keila Linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide palgajuhend“ lisa nr 3 „Keila linnavalitsuse (asutusena) palgajuhend“ muudetakse ja kehtestatakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määrus jõustub tavalises korras ning määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2015.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

Lisa lisa nr 3

Lisa Palgajuhendi lisa

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json