ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 - sisukord
  Väljaandja:Surju Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2019
  Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2015, 8

  Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027

  Vastu võetud 27.01.2015 nr 2

  Määrus võetakse vastu kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 4 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (lisatud).

  § 2.   Tunnistada kehtetuks Surju Vallavolikogu 21.11.2007 määrusega nr 15 kinnitatud Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava aastateks 2007-2019.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Kadri-Aija Viik
  Volikogu esimees

  Lisa Surju valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015-2027 (joonised asuvad Surju valla kodulehel)

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json