Teksti suurus:

Tartu Linnavalitsuse 14. jaanuari 2014. a määruse nr 6 "Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2016, 9

Tartu Linnavalitsuse 14. jaanuari 2014. a määruse nr 6 "Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 26.01.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lg 1 alusel.

§ 1.   Tartu Linnavolikogu 14. jaanuari 2014. a määruses nr 6 "Tartu linnas elavale lapsele elukohajärgse põhikooli määramise tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

 
  1) paragrahvi 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna (edaspidi haridusosakond) haldusalas tegutsevatest põhikoolidest on ülelinnalise vastuvõtuga Miina Härma Gümnaasium, Tartu Annelinna Gümnaasium, Tartu Aleksander Puškini Kool ja Tartu Karlova Kooli muusikaklassid, kuhu võetakse lapsi vastu kooli vastuvõtu tingimuste alusel.";
  2) paragrahvi 10 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  3) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;
  4) paragrahvi 12 lõiked 1-3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Kui vanem teeb taotluse vaba õppekohta omavale põhikoolile ja kool võtab lapse vastu, on lapse elukohajärgseks põhikooliks lapse vastuvõtnud põhikool.
(2) Kui vanem teeb taotluse põhikoolile, kus ei ole vaba õppekohta, ja kool jätab taotluse rahuldamata, määrab haridusosakond lapsele elukohajärgse põhikooli.
(3) Lapsele määratakse elukohajärgne põhikool käesoleva määruse § 3 lõike 2 kohaselt, vajadusel algatatakse põhikoolis täiendava õppekoha loomine, et määrata lapsele elukohajärgseks põhikooliks elukohale lähemal asuv kool. Elukohajärgse põhikooli määramise otsus kehtib 30 päeva.";
  5) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Elukohajärgne põhikool võtab pärast 15. märtsi ühendust vanematega, kelle lapse jaoks on kool elukohajärgne põhikool, kuid kes ei ole esitanud koolile vastuvõtu taotlust. Kui selgub, et laps ei vaja õppekohta loodavas esimeses klassis, võib kool vabanenud õppekoha täita teise lapsega. Kui hiljem selgub, et laps soovib koolis õppima asuda, tagab kool lapsele õppekoha.".

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json