Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määruse nr 39 „Harku vallavolikogu kantselei põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2016, 27

Harku Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määruse nr 39 „Harku vallavolikogu kantselei põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 28.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 alusel.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 30. detsembri 2010 määruse nr 39 „Harku vallavolikogu kantselei põhimäärus“ § 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  „(2) Kantselei asukoht on Harku vald, Tabasalu alevik. Kantselei aadress on Kallaste tn 12, 76901 Tabasalu.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Helikar Õepa
Volikogu aseesimees

/otsingu_soovitused.json