Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Teksti suurus:

Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitise piirmäärade kehtestamine

Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitise piirmäärade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Järvakandi Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.04.2018
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2016, 46

Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitise piirmäärade kehtestamine

Vastu võetud 27.01.2016 nr 1

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord“ alusel.

§ 1.  Hüvitise piirmäärad

  Kehtestada Järvakandi Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe, Järvakandi Vallavalitsuse ametnike ja töötajate ning teiste valla allasutuste töötajate teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitise piirmäärad kalendrikuu kohta.
vallavolikogu esimees või aseesimees 128.-;
vallavanem 335.-;
abivallavanem 128.-;
vallasekretär 128.-;
finantsjuht 128.-;
majandusnõunik 128.-;
ehitusnõunik 128.-;
sotsiaalnõunik 128.-;
arendusnõunik 128.-;
sekretär- registripidaja 128.-;
kooli direktor 128.-;
kooli majandusjuhataja 128.-;
kooli õppeala juhataja 128.-;
lasteaia direktor 128.-;
lasteaia majandusjuhataja 128.-;
raamatukogu direktor 128:-;
kultuurihalli juhataja 128:-;
noortekeskuse juhataja 128.-;
muuseumi juhataja 128.-;
hooldekodu juhataja 128.-.

§ 2.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks 8.05.2013 määrus 9 «Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitise piirmäärade kehtestamine».

Mart Järvik
Vallavanem

Selma Ustav
Vallasekretär