HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava aastateks 2019-2020 2019. aasta tulemuste kinnitamine ja 2020. aasta tegevuskava muutmine

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava aastateks 2019-2020 2019. aasta tulemuste kinnitamine ja 2020. aasta tegevuskava muutmine - sisukord
  Väljaandja:Lüganuse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 11

  Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava aastateks 2019-2020 2019. aasta tulemuste kinnitamine ja 2020. aasta tegevuskava muutmine

  Vastu võetud 28.01.2020 nr 103

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja noorsootöö seaduse § 152 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2019-2020 2019. aasta tulemused (lisa 1).

  § 2.   Muuta Lüganuse Lüganuse Vallavolikogu 14.01.2019 määruse nr 55 „Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2017-2018 tulemuste ja tegevuskava aastateks 2019-2020 kinnitamine“ § 2 ja sõnastada järgmiselt:
  „§ 2. Kinnitada Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2019-2020 2020. aasta tegevuskava (lisa 2)“

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Dmitri Dmitrijev
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1  Huvihariduse ja -tegevuskava 2019. a tulemused

  Lisa 1.1  Tulemuste hinnang

  Lisa 2  Huvihariduse ja -tegevuse 2020. a tegevuskava

  Lisa 2.1  Seletuskiri

  Lisa 2.2 Profiil

  /otsingu_soovitused.json