HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäära kehtestamine

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäära kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 45

Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäära kehtestamine

Vastu võetud 30.01.2020 nr 1

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Väike-Maarja valla hallatavate koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäärad.

§ 2.   Koolieelse lasteasutuse töötaja töötasu

  (1) Koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on alates 1. jaanuarist 2020 vähemalt 1184 eurot ja magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetaja töötasu 1315 eurot.

  (2) Nõuetele vastava kvalifikatsiooniga logopeedi ja eripedagoogi töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on võrdne lasteaiaõpetaja töötasu alammääraga.

§ 3.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 29.11.2018 määrus nr 34 „Väike-Maarja valla koolieelsete lasteasutuste töötajate töötasu alammäära kehtestamine“.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Hans Kruusamägi
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json