Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kadrina valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

Kadrina valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Kadrina Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 48

  Kadrina valla 2020. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 29.01.2020 nr 41

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Kadrina valla 2020. aasta eelarve vastavalt lisadele 1 ja 2.

  § 2.   Kinnitada põhitegevuse tulud kogumahus 7 276 266 eurot.

  § 3.   Kinnitada põhitegevuse kulud kogumahus 6 985 034 eurot.

  § 4.   Kinnitada investeerimistegevus summas -1 846 613 eurot.

  § 5.   Kinnitada finantseerimistegevus summas 887 096 eurot.

  § 6.   Kinnitada likviidsete varade muutus (vähenemine) 668 285 eurot.

  § 7.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2020.

  § 8.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Madis Viise
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Eelarve

  Lisa 2 Eelarve

  /otsingu_soovitused.json