Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Põlva valla 2020. aasta eelarve

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 50

Põlva valla 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 24.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Põlva valla 2020. aasta eelarve kogumahus 31 248 000 eurot vastavalt lisadele 1–3.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kuni 4 710 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Põlva valla 2020. a koondeelarve

Lisa 2 Põlva valla eelarve kulud hallatavate asutuste lõikes

Lisa 3 Põlva valla 2020 investeeringud

/otsingu_soovitused.json