Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kanepi valla 2020. aasta eelarve

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 57

Kanepi valla 2020. aasta eelarve

Vastu võetud 30.01.2020 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ja Kanepi valla põhimääruse § 32 lõike 9 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Kanepi valla 2020.aasta eelarve vastavalt Lisale.

§ 2.   Kohustuste võtmine

  Lubada Kanepi Vallavalitsusel võtta investeerimislaenu kuni 1 100 000 eurot.

§ 3.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2020.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

Lisa Kanepi valla 2020. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json