Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Alutaguse valla 2020. aasta eelarve

Alutaguse valla 2020. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2020, 58

  Alutaguse valla 2020. aasta eelarve

  Vastu võetud 30.01.2020 nr 121

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

  § 1.   Alutaguse valla 2020. aasta eelarve võetakse vastu vastavalt määruse lisale 1.

  § 2.   Alutaguse Vallavalitsusel:
  1) kinnitada alaeelarvetega hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste tulude ja kulude detailsem jaotus tegevusalade, kontogruppide ja vastutajate lõikes;
  2) teha sihtotstarbeliste toetustega seotud kulutusi peale lepingute sõlmimist olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on eelarves kajastatud või mitte ja olenemata sellest, kas kulutuste tegemiseks ettenähtud vahendid on laekunud või mitte.

  § 3.   Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa 2.

  § 4.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2020. a.

  Raivo Raap
  Volikogu esimees

  Lisa 1 Alutaguse valla 2020. aasta eelarve

  Lisa 2 Seletuskiri eelarve juurde

  /otsingu_soovitused.json