Teksti suurus:

Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 29 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2022, 15

Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määruse nr 29 „Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalituse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Saue Vallavolikogu 21.12.2017 määrust nr 29 "Riikliku toimetulekutoetuse määramisel eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine" muudetakse järgmiselt:
  1) § 2 lõiget 1 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„6) tsentraalse küttega eluruumides kütteks tarbitud soojusenergia maksmus;“
  2) § 2 lõiget 1 punkti 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„7) tsentraalse kütteta eluruumides olenemata tegelikult tarbitavast kütuseliigist (turbabrikett, gaas, vedelkütus, puit) kuni 10 (kümme) eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;"
  3) § 2 lõiget 1 punkti 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„8) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 400 (nelisada) eurot ühe elaniku kohta kuus, iga järgmise elaniku kohta lisandub 40 (nelikümmend) eurot;”

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Määrust rakendatakse alates 1. veebruarist 2022.

Harry Pajundi
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json