Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2022, 18

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel
Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 lõiget 12 muudetakse, sõnastades järgmiselt:
„(12) Ajavahemikul 01.01.2022-31.03.2022 vabastatakse vanem vanemate osa tasumise kohustusest juhul, kui lasteaiateenust ei kasutata. Vanemate osa tegelik suurus arvutatakse proportsionaalselt arvestuskuu tööpäevade arvule, millal lasteaiateenust kasutati.“.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json