Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2022
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2022, 19

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel

§ 1.   Määruse muutmine


Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 6 „Pedagoogide töötasustamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

  (1) Määruse § 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(3) Üldhariduskooli tugispetsialistile ja õpiabirühma õpetajale kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 412 eurot ning Narva Laste Loomemaja loodus- ja täppisteaduste osakonna õpetajale kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 125 eurot“.

  (2) Määruse § 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmises redaktsioonis:
„(4) Üldhariduskooli kasvatajale, ringijuhile, huvijuhile ja ujumisõpetajale ning huvikooli õpetajale, treenerile, huvihariduse spetsialistile, klaverisaatjale ja koreograafile kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 125 eurot. Koolieelse lasteasutuse õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 271 eurot. Koolieelse lasteasutuse magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega õpetajale (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või ujumisõpetajale) kehtestatakse kuutöötasu alammäär 1 412 eurot.“

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.01.2022. a.

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json