Teksti suurus:

Vormsi Vallavolikogu 19.08.2022 määruse nr 9 „Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2023, 6

Vormsi Vallavolikogu 19.08.2022 määruse nr 9 „Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja § 20 lg 2, noorsootöö seaduse § 152 lg 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Vormsi Vallavolikogu 19.08.2022 määruses nr 9 "Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" tehakse järgmised muudatused:

  Lisatakse § 61 järgmiselt:
§ 61. Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava esitamine ja huvitegevuse kava täitmise tulemuste esitamine
(1) Vallavalitsus koostab Vormsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava noorsootöö seaduses sätestatud korras.
(2) Vallavalitsus esitab huvihariduse ja huvitegevuse kava või esitatud kavas tehtud muudatused ning kava täitmise iga-aastased tulemused 15. jaanuariks Haridus- ja Teadusministeeriumile või tema volitatud asutusele.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Jaak Kaabel
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json