Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” heakskiitmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2023, 8

Arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” heakskiitmine

Vastu võetud 21.12.2022 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 374 lõigete 1 ja 6 alusel.

§ 1.   Arengustrateegia heakskiitmine

  Kiita heaks Pärnu maakonna arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” vastavalt lisale 1.

§ 2.   Arengustrateegia avaldamine

  Avaldada paragrahvis 1 nimetatud arengustrateegia Häädemeeste valla veebilehel.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Häädemeeste Vallavolikogu 29.11.2018 määrus nr 31 „Pärnu maakonna arengustrateegia “Pärnumaa 2035+” heakskiitmine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrus Soopalu
volikogu esimees

Lisa  Pärnu maakonna arengustrateegia “Pärnumaa 2035+

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json