Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Luunja valla 2023. aasta eelarve

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2023, 16

Luunja valla 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 31.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ning võttes arvesse Luunja Vallavolikogu 29.09.2022 määruse nr 12 „Luunja valla eelarvestrateegia 2023-2026 kinnitamine“ ja Luunja Vallavolikogu 27.06.2019 määruse nr 41 „Luunja valla finantsjuhtimise kord“.

§ 1.   Luunja valla 2022. aasta eelarve

  Luunja valla 2022. aasta eelarve kogumaht on 17 653 328 eurot. Eelarve võetakse vastu vastavalt määruse lisadele 1 ja 2.

§ 2.   Kohustuste võtmise lubamine

  (1) Vallavalitsusel lubatakse võtta laenu investeeringute katteks kokku kuni 3 445 000 euro ulatuses ja tähtajaga kuni 10 aastat.

  (2) Vallavalitsusel lubatakse võtta lühiajalist arvelduskrediiti 2023. aasta jooksvate kulude katteks kuni 300 000 eurot tähtajaga kuni 31.12.2023. Arvelduskrediiti võetakse lähtudes vajadusest tagada piisav likviidsete vahendite olemasolu rahavoogude juhtimisel.

  (3) Vallavalitsusel lubatakse vajadusel võtta laenu välisabi vahenditega rahastatavate projektide sildfinantseerimiseks kuni 500 000 euro ulatuses.

  (4) Vallavalitsusel lubatakse anda sõltuvatele üksustele rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu kuni 300 000 eurot tähtajaga kuni 31.12.2023.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaire Vahejõe
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Luunja valla 2023. aasta eelarve

Lisa 2 Eelarve 2023 seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json