KorrakaitseAvaliku korra tagamise meetmed

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalevad ametnikud

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.02.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.02.2023, 20

Väärteomenetluses kohtuvälise menetleja nimel osalevad ametnikud

Vastu võetud 16.12.2020 nr 38
RT IV, 23.12.2020, 4
jõustumine 01.01.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.02.2022RT IV, 08.02.2022, 5511.02.2022
01.02.2023RT IV, 04.02.2023, 407.02.2023

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 p 2, § 10 lg 2 ja § 77 lg 1 alusel.

§ 1.  Ametikohtade loetelu

  (1) Linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel on pädevad väärteomenetluses osalema järgmised Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti ametnikud:
  1) ameti juhataja;
  2) ameti juhataja asetäitja – osakonna juhataja;
  3) menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja;
  4) menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhataja asetäitja;
  5) menetluse ja piirkonnatöö osakonna juhtivinspektor;
  6) menetluse ja piirkonnatöö osakonna peainspektor;
  7) menetluse ja piirkonnatöö osakonna vaneminspektor;
  8) patrulli- ja valveosakonna juhataja;
  9) patrulli- ja valveosakonna juhataja asetäitja;
  10) patrulli- ja valveosakonna peainspektor;
  11) patrulli- ja valveosakonna välijuhtimise peainspektor;
  12) patrulli- ja valveosakonna vaneminspektor;
  13) patrulli- ja valveosakonna inspektor;
  14) üldosakonna juhtivspetsialist;
  15) üldosakonna peaspetsialist;
  16) jurist;
[RT IV, 08.02.2022, 55 - jõust. 11.02.2022]
  17) registriosakonna juhtivspetsialist;
[RT IV, 08.02.2022, 55 - jõust. 11.02.2022]
  18) registriosakonna peaspetsialist.
[RT IV, 08.02.2022, 55 - jõust. 11.02.2022]

  (2) Linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel on pädevad väärteomenetluses osalema järgmised Tallinna Strateegiakeskuse ametnikud:
  1) linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakonna juhataja;
  2) linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakonna järelevalve juhtivspetsialist;
[RT IV, 04.02.2023, 4 - jõust. 07.02.2023]
  3) linna ettevõtlusteenistuse tarbijakaitse osakonna järelevalve vanemspetsialist;
[RT IV, 04.02.2023, 4 - jõust. 07.02.2023]
  4) linna ettevõtlusteenistuse kohalike maksude büroo peaspetsialist;
[RT IV, 04.02.2023, 4 - jõust. 07.02.2023]
  5) linna ettevõtlusteenistuse ringmajanduse osakonna järelevalve peaspetsialist.

  (3) Linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel on pädevad väärteomenetluses osalema järgmised Tallinna Transpordiameti ametnikud:
[RT IV, 08.02.2022, 55 - jõust. 11.02.2022]
  1) liiklusosakonna juhataja;
[RT IV, 08.02.2022, 55 - jõust. 11.02.2022]
  2) jurist;
[RT IV, 08.02.2022, 55 - jõust. 11.02.2022]
  3) liiklusosakonna liiklussektori liikluse juhtivspetsialist;
[RT IV, 08.02.2022, 55 - jõust. 11.02.2022]
  4) liiklusosakonna liiklussektori liikluse peaspetsialist;
[RT IV, 08.02.2022, 55 - jõust. 11.02.2022]
  5) liiklusosakonna järelevalve- ja parkimissektori liiklusjärelevalve peaspetsialist;
[RT IV, 08.02.2022, 55 - jõust. 11.02.2022]
  6) liiklusosakonna järelevalve- ja parkimissektori vaidemenetluse peaspetsialist;
[RT IV, 08.02.2022, 55 - jõust. 11.02.2022]
  7) liiklusosakonna järelevalve- ja parkimissektori jurist.
[RT IV, 08.02.2022, 55 - jõust. 11.02.2022]

  (4) Linnavalitsuse nimel on väärteomenetluses kogutavaid eriliigilisi isikuandmeid õigus töödelda järgmistel ametnikel:
  1) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti registriosakonna juhataja;
  2) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti registriosakonna peaspetsialist;
  3) Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti registriosakonna vanemspetsialist;
  4) Tallinna Transpordiameti juhataja;
  5) Tallinna Transpordiameti ühistranspordiosakonna juhataja.
[RT IV, 04.02.2023, 4 - jõust. 07.02.2023]

§ 2.  Järelevalvepädevus

  Paragrahvi 1 lõigetes 1–3 nimetatud ametikohti täitvad ametnikud on pädevad tegema järelevalvet neile antud väärteo menetlemise pädevuse piires, kui linnavalitsuse järelevalveõigus tuleneb seadusest.

§ 3.  Väärteomenetlust koordineeriv ametiasutus

  Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet:
  1) koordineerib linna ametiasutuste tegevust väärteomenetluses osalemisel;
  2) koordineerib linna ametiasutuste väärteo menetlemise pädevuse määramist;
  3) omab ja peab ülevaadet, kuidas väärteo menetlemise pädevus on linnas jaotatud;
  4) esitab linnavalitsuse soovil ülevaate linnavalitsuse nimel väärteomenetluses osalemise kohta.

§ 4.  Menetlusdokumendid

  Paragrahvi 1 lõigetes 1–3 nimetatud ametikohti täitvatel ametnikel tuleb linnavalitsuse nimel väärtegude menetlemisel juhinduda justiitsministri 16. juuli 2008 määrusega nr 38 kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

§ 5.  Ametniku pädevustunnistus

  Ametiasutuse juht annab väärteomenetluses osalemise pädevusega ametnikule tema pädevust tõendava tunnistuse, mis vastab käesoleva määruse lisas esitatud näidisele, ja peab antud tunnistuste kohta arvestust.

§ 6.  Kaebuse lahendaja

  Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on linna sisekontrolör.

§ 7.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Käesoleva määrusega tunnistatakse kehtetuks:
  1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]
  2) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2021.

Lisa ametniku pädevustunnistuse näidis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json