SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine

Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sindi Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.04.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2014, 17

  Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine

  Vastu võetud 29.01.2014 nr 1

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Sindi Linnavolikogu 15. detsembi 2011. a määruse nr 33 "Sindi linna eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise kord" § 15 lg 2 alusel

  § 1.   Kinnitada alates 1. jaanuarist 2014, 2014 aastaks lapsehoiuteenuse toetuse suuruseks ühe lapse kohta lapsehoiuteenuse osutamisel kuni 180 eurot kuus, 9,00 eurot päevas või 1,125 eurot tunnis kuni laps on vanuses seitse aastat või kuni lapse kooliminekuni.

  § 2.   Paragrahvis 1 nimetatud toetust makstakse seni kuni lapsehoiuteenust kasutavale lapsele vabaneb koht Sindi Lasteaias.

  § 3.   Lapsehoiuteenuse toetuse eraldamisel otsustatakse lapsehoiuteenuse osutaja esitatud andmete alusel, kas lapsehoiuteenuse toetus lapse kohta eraldatakse kuu-, päeva või tunnimäära alusel.

  § 4.   Tunnistada kehtetuks Sindi Linnavalitsuse 02.10.2013.a määrus nr 2 „Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine“.

  § 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast vastuvõetud määruse avalikustamist Riigi Teatajas.

  Marko Šorin
  linnapea

  Birgit Kuusk
  linnasekretär

  /otsingu_soovitused.json