HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm teeninduspiirkonna kinnitamine

Sõmeru Lasteaed Pääsusilm teeninduspiirkonna kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2014, 20

  Sõmeru Lasteaed Pääsusilm teeninduspiirkonna kinnitamine

  Vastu võetud 19.02.2014 nr 6

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Sõmeru Lasteaed Pääsusilm teeninduspiirkonnaks Sõmeru valla haldusterritoorium.

  § 2.   Tunnistada Sõmeru Vallavalikogu 30. mai 2006 määrus nr 17 „Valla munitsipaalharidusasutuste teeninduspiirkonna kehtestamine“ kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Maido Nõlvak
  Volikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json