Ehitus

Teksti suurus:

Sõmeru valla ehitusmääruse kehtestamine ja Sõmeru Vallavolikogu 26.06.2003 määruse nr 16 kehtetuks tunnistamine

Sõmeru valla ehitusmääruse kehtestamine ja Sõmeru Vallavolikogu 26.06.2003 määruse nr 16 kehtetuks tunnistamine - sisukord
  Väljaandja:Sõmeru Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.02.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2014, 23

  Sõmeru valla ehitusmääruse kehtestamine ja Sõmeru Vallavolikogu 26.06.2003 määruse nr 16 kehtetuks tunnistamine

  Vastu võetud 19.02.2014 nr 10

  Määrus kehtestatakse Haldusmenetluse seaduse 4. jao Haldusakti muutmine ja kehtetuks tunnistamine, Planeerimisseaduse § 5, Ehitusseaduse § 19 lg 4 alusel.

  § 1.   Kehtestada Sõmeru valla ehitusmäärus (lisatud).

  § 2.   Käesoleva määrusega tunnistatakse Sõmeru Vallavolikogu 26.06.2003 määrus nr 16 Sõmeru valla ehitusmääruse kehtestamine kehtetuks.

  § 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Maido Nõlvak
  Volikogu esimees

  Lisa Ehitusmäärus

  /otsingu_soovitused.json