Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Abja valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

Abja valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Abja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2014, 73

  Abja valla 2014. aasta eelarve vastuvõtmine

  Vastu võetud 27.02.2014 nr 7

  Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 22 lõike 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse paragrahv 4 lõike 2 ja Abja valla põhimääruse paragrahv 56 alusel.

  § 1.   Võtta vastu Abja valla 2014 aasta eelarve (lisatud):

    (1) tulud 2 120 427 (kaks miljonit ükssada kakskümmend tuhat nelisada kakskümmend seitse) eurot.

    (2) kulud 2 049 868 (kaks miljonit nelikümmend üheksa tuhat kaheksasada kuuskümmend kaheksa) eurot,

    (3) investeerimistegevus 72 834 (seitsekümmend kaks tuhat kaheksasada kolmkümmend neli) eurot,

    (4) finantseerimistegevus 0 (null) eurot.

    (5) raha- ja pangakontode saldode muutus 2 275 (kaks tuhat kakssada seitsekümmend viis) eurot.

  § 2.   Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2014. a.

  Villu Võsa
  vallavolikogu esimees

  Lisa 1 valla eelarve

  Lisa 2 tegevusalade jaotus

  Lisa 3 seletuskiri

  /otsingu_soovitused.json