Teksti suurus:

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Nõva vallas

Väljaandja:Nõva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2015
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2014, 77

Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Nõva vallas

Vastu võetud 04.02.2011 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkt 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 22² lõigete 5 ja 6 ning elamuseaduse § 7 lõige 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel loetakse alalise eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normiks 18 m² iga pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m² perekonna kohta.

  (2) Kui eluruumi tubade arv vastab pereliikmete arvule, kuid üldpind on normpinnast suurem, võetakse aluseks üldpind.

  (3) Üksi elava pensionäri eluruumi normpinnaks loetakse kuni 51 m².

§ 2.   Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavad kulud

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse järgmised jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud:
  1) tegelik korteriüür või hooldustasu;
  2) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus;
  3) tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus;
  4) tarbitud elektrienergia maksumus;
  5) tarbitud majapidamisgaasi maksumus;
  6) maamaksukulud;
  7) hoonekindlustuse kulud;
  8) olmejäätmete veotasu.

  (2) Toimetulekutoetuse arvestamisel rakendatakse hindu, mis kehtivad sel ajavahemikul, mille eest toetust arvestatakse.

  (3) Alalise eluruumi alalised kulud peavad olema dokumentaalselt tõestatud. Piirmääradest väiksemate eluruumi kulude korral on toimetulekutoetuse määramisel aluseks eluruumi tegelikud kulud.

  (4) Eluruumi alaliste kulude arvestamisel rakendatakse hindu, mis on kehtestatud antud piirkonnas kaupa või teenust müüva ettevõtte poolt või Nõva Vallavalitsuse poolt. Juhul, kui valla territooriumil ei ole vastava kauba või teenuse müüjat, kehtestab vallavalitsus sellele kaubale või teenusele hinna eluruumi alaliste kulude arvestamiseks, lähtudes müüja tegelikus asukohas kehtivast hinnast ja transpordikuludest.

§ 3.   Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavad piirmäärad

  (1) Kehtestada toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad järgmiselt:
  1) Korteriüür või hooldustasu:
Eluruumi üüri või hooldustasu kuni 0.32 € 1m² normpinna kohta kuus.
  2) Kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
1. kaugküttega eluruumides võetakse arvesse küttekulu 0.64 € normpinna 1m² kohta kuus;
2. mitte-kaugküttega eluruumides võetakse arvesse küttekulu 0.64 € normpinna 1m² kohta;

  (2) Tarbitud vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus kuni 5.00 € m³ iga pereliikme kohta kuus.

  (3) Tarbitud elektrienergia maksumus 11.80 € ühe inimese kohta kuus, iga järgneva pereliikme kohta 6.00 € kuus.

  (4) Tarbitud majapidamisgaasi maksumus 9.30 € 1 elaniku kohta kuus, iga järgmise elaniku kohta 4.70 € kuus.

  (5) Maamaks hüvitatakse mitte rohkem kui 0.06 € 1 m² kohta kuus.

  (6) Hoonekindlustuse kuludel mitte rohkem kui 0.06 € 1m² kohta kuus.

  (7) Olmejäätmete veotasu hüvitatakse 2.00 € kuus.

§ 4.   Lõppsätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Nõva Vallavolikogu 25.04 2007 määrus nr 12 “Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate alatiste kulude piirmäärade kehtestamine Nõva vallas”.

  (2) Määrus jõustub 01.03. 2011. a.

Peeter Kallas
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json