Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste summade suurused

Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste summade suurused - sisukord
  Väljaandja:Saue Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.11.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2015, 21

  Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste summade suurused

  Vastu võetud 25.02.2010 nr 8
  jõustumine 01.03.2010

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  27.10.201101.11.2011
  27.09.2012RT IV, 23.11.2012, 105.10.2012
  27.02.2014RT IV, 05.03.2014, 2008.03.2014
  26.02.2015RT IV, 04.03.2015, 1201.06.2015

  Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 2010 määruse nr 4 “Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” § 2 lõike 2 alusel.

  § 1.  Saue Vallavolikogu 28. jaanuari 2010 määruse nr 4 “Saue valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” alusel makstavate sotsiaaltoetuste suurused on järgmised:

  1) sünnitoetus 320 eurot;
  2) matusetoetus on150 eurot;
  3) esmakordselt kooli mineva lapse toetus 160 eurot;
  4) kasuperetoetus on200 eurot kuus;
  5) koduse lapse toetus 128 eurot kuus;
  6) ravimitoetus45 eurot aastas;
  7) taastusravi- ja rehabilitatsiooni toetus 307 eurot aastas;
  8) viipekeele tõlketeenuse toetus 500 eurot aastas;
  9) invatranspordi toetus 96 eurot aastas,
  isikliku transpordi kasutamisel 0,1 eurot/kilomeeter, kokku kuni 96 eurot aastas;
  10) koolilõpu medali toetus 100 eurot kuldmedaliga lõpetaja,
  70 eurot hõbemedaliga lõpetaja;
  11) eestkostetava toetus on kuni 250 eurot aastas;
  12) hoolekandeasutuse teenuse toetus on kuni 300 eurot kuus hoolduskoht üldhooldekodus, kuni 430 eurot kuus põetuskoht üldhooldekodus ja koht erihoolekandeasutuses ning kuni 470 eurot kuus 18 kuni 30 aastase isiku koht erihoolekandeasutuses;
  13) vältimatu abi toetus onkuni 300 eurot kuus;
  131) asenduskoduteenuse toetus onkuni 247 eurot kuus;
  132) puudega lapsele osutatavate teenuste toetus onkuni 7000 eurot aastas;
  133) Kooli- ja lasteaiatoidu toetus lapsele, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt tuvastatud keskmine, raske või sügav puue ning eriarsti otsuses märgitud (haigusest tulenevad) täiendavad kulud toidule on kahekordne lasteasutuses kehtestatud toidukulu päevamaksumus millest on maha lahutatud ühekordne lapsevanema omaosalus toidukulu tasumisel;
  14) kehtestada leibkonna (perekonna) sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmisel arvessevõetavaks kohalikuks toimetulekupiiriks kolmekordne riiklik toimetulekupiir. Perekonna sissetulekust sõltuvate toetuse maksmise otsustamisel lähtutakse põhimõttest, et toetust on õigus saada, kui toetuse saaja leibkonna dokumenteeritav tulu leibkonna liikme kohta jääb alla kohaliku toimetulekupiiri.

  [RT IV, 04.03.2015, 12 - jõust. 01.06.2015]

  § 2.  [Käesoleva määruse tekstist välja jäetud.]