Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2016, 3

Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruse nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ muutmine

Vastu võetud 25.02.2016 nr 3
Rakendatakse alates 01.01.2016.a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Narva Linnavolikogu 29.01.2015 määruses nr 2 „Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhend“ tehakse järgmised muudatused:

  muuta määruse lisa 1 ja kinnitada see uues redaktsioonis.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras ja määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2016.a.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu aseesimees

Lisa 1 Teenistujate põhipalgaastmestik

/otsingu_soovitused.json