SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:23.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2016, 43

  Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord
  [RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 01.04.2016]

  Vastu võetud 23.08.2007 nr 28
  jõustumine 30.08.2007

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  25.02.2016RT IV, 04.03.2016, 201.04.2016

  Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõike 4 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 alusel.
  [RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 01.04.2016]

  § 1.   Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks, sealhulgas:

   
    1) raske või sügava puudega lastele koolivaheaja päeva- ja ööpäevahoiuteenuse korraldamiseks;
  [RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 01.04.2016]
    2) raske või sügava puudega lastele isikliku abistaja ja tugiisiku teenuse korraldamiseks;
    3) raske ja sügava puudega laste intervallhoolduse korraldamiseks;
    4) raske või sügava puudega laste perede nõustamise korraldamiseks;
    5) raske või sügava puudega lastele lapsehoiuteenuse osutajatele koolituse korraldamiseks;
    6) raske ja sügava puudega lastele osutatavate sotsiaalteenuste arendamiseks.

  § 2.  

  [Kehtetu - RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 01.04.2016]

  § 3.   Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib kasutada alates eelarveaasta 1. märtsist. Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta linnaeelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.
  (Tvk m 25.02.2010 nr 14, jõustumine 01.03.2010).

  § 4.  

  [Kehtetu - RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 01.04.2016]

  § 5.   Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

  [RT IV, 04.03.2016, 2 - jõust. 01.04.2016]

  § 6.   Määrus jõustub 30. augustil 2007.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json