Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rapla valla 2019. a eelarve

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2019, 1

Rapla valla 2019. a eelarve

Vastu võetud 28.02.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6 ja § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Rapla valla 2019. aasta eelarve võetakse vastu järgmiselt:
  1) koondeelarve vastavalt lisale 1
  2) investeerimistegevuse eelarve vastavalt lisale 2.

§ 2.   Volituste ja õiguste andmine vallavalitsusele

  (1) Rapla Vallavalitsust volitatakse liigendama eelarvet detailsemalt majandusliku sisu ja vastutaja järgi. Liigendamise detailsuse määrab vallavalitsus rahandusministri kehtestatud eelarveklassifikaatori alusel.

  (2) Vallavalitsusel on õigus suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2019. aasta 1. jaanuarist.

Rene Kokk
Volikogu esimees

Lisa Koondeelarve

Lisa Investeeringute eelarve

/otsingu_soovitused.json