HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Tõrvandi lasteaia Rüblik arengukava 2020 – 2026

Tõrvandi lasteaia Rüblik arengukava 2020 – 2026 - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2020
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2026
  Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2020, 3

  Tõrvandi lasteaia Rüblik arengukava 2020 – 2026

  Vastu võetud 18.02.2020 nr 80

  Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3 ja Kambja Vallavolikogu 15.08.2019 määruse nr 61 „Kambja valla arengukava, eelarvestrateegia ning valdkondlike ja hallatavate asutuste arengukavade koostamise kord“ § 7 lõike 8 alusel.

  § 1.   Kinnitatakse Tõrvandi lasteaia Rüblik arengukava 2020 – 2026 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Heiki Sarapuu
  volikogu esimees

  Lisa Tõrvandi lasteaia Rüblik arengukava 2020 – 2026

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json