Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Rapla valla 2020. a eelarve

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2020, 25

Rapla valla 2020. a eelarve

Vastu võetud 27.02.2020 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6 ja § 23 lõike 2 alusel:

§ 1.   Eelarve kinnitamine

  Kinnitada Rapla valla 2020.aasta eelarve järgmiselt:
  1) koondeelarve (lisa 1);
  2) investeerimistegevuse eelarve (lisa 2).

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  (1) Volitada Rapla Vallavalitsust liigendama eelarvet detailsemalt majandusliku sisu ja vastutaja järgi. Liigendamise detailsuse määrab vallavalitsus rahandusministri kehtestatud eelarveklassifikaatori alusel.

  (2) Vallavalitsusel on õigus suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

  (3) Volitada Rapla Vallavalitsust vajadusel kasutama hangete kallinemisel investeerimistegevuse eelarves olevat täiendavat reservi, informeerides volikogu reservi kasutamisest

§ 3.   Rakendussätted

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2020. aasta 1. jaanuarist.

Tarmo Lukk
Volikogu aseesimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Investeerimistegevuse eelarve

/otsingu_soovitused.json