Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.12.2021, 9

Mustvee valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

Vastu võetud 28.12.2017 nr 14
RT IV, 11.01.2018, 35
jõustumine 14.01.2018

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2020RT IV, 04.03.2020, 207.03.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020 ja 01.03.2020
01.12.2021RT IV, 11.12.2021, 201.01.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkt 5 ja Mustvee Vallavolikogu 28.12.2017.a.määruse nr 13 “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ alusel.

§ 1.   Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine

  (1) Sünnitoetus kokku 700 eurot, esimene osa 350 eurot ja teine osa 350 eurot.
[RT IV, 04.03.2020, 2 - jõust. 07.03.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2020]

  (2) Matusetoetus 250 eurot.

  (3) Ranitsatoetuse määr on 150 eurot lapse kohta.
[RT IV, 11.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (4) Laste prillitoetus 50 eurot aastas.

  (5) Eakate sünnipäeva toetus on 30 eurot ning alates 100. eluaastast 50 eurot.
[RT IV, 11.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (6) Täisealise isiku hooldajatoetus:
  1) raske puudega täisealise isiku hooldajale 25 eurot kuus;
  2) sügava puudega täisealise isiku hooldajale 35 eurot kuus.

  (7) Puudega lapse hooldajatoetus:
  1) raske puudega lapse hooldajale 75 eurot kuus;
  2) sügava puudega lapse hooldajale 100 eurot kuus.

  (8) Ujumise toetus eakatele, puuetega lastele ning nende saatjatele 4 korda kuus.

  (9) Vältimatu abi toetus kuni 500 eurot isiku kohta.
[RT IV, 04.03.2020, 2 - jõust. 07.03.2020, rakendatakse alates 01.03.2020]

  (91) Alushariduses makstava toiduraha toetus on 1 euro toidupäeva kohta.
[RT IV, 11.12.2021, 2 - jõust. 01.01.2022]

  (10) Ravimitoetus 50 eurot aastas.

  (11) Küttepuude toetus 100 eurot aastas.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist,

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01.jaanuarist 2018.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json