Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mustvee valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Mustvee valla 2020. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Mustvee Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2020, 65

Mustvee valla 2020. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 26.02.2020 nr 3

Määrus kehtestatakse tuginedes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõikele 2, Mustvee valla põhimääruse § 38 ja § 39, Mustvee valla finantsjuhtimise korrale ja vallavalitsuse poolt esitatud eelarve projektile.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Mustvee valla 2020. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale järgmiselt:
  1) põhitegevuse tulude eelarve summas 7 944 215,91 eurot;
  2) põhitegevuse kulude eelarve summas 7 857 574,91 eurot;
  3) investeerimistegevuse eelarve summas -1 921 305,54 eurot;
  4) finantseerimistegevus summas 249 758,69 eurot;
  5) likviidsete varade muutus summas -1 484 396,08;
  6) nõuete ja kohustuste saldode muutus 100 509,77 eurot;
  7) kassa-panga vaba jääk seisuga 31.12.2019. a 0 eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2020.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Ülle Rosin
vallavolikogu aseesimees

Lisa Mustvee valla 2020. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json