HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Laulasmaa Kooli arengukava 2021–2025 kinnitamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Laulasmaa Kooli arengukava 2021–2025 kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Lääne-Harju Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
  Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2021, 3

  Laulasmaa Kooli arengukava 2021–2025 kinnitamine

  Vastu võetud 02.03.2021 nr 14

  Määrus kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 1 ja 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 alusel ja kooskõlas Lääne-Harju Vallavolikogu 16.04.2018 määruse nr 8 „Lääne-Harju valla põhimäärus“ § 54 lõikega 8 ja Lääne-Harju Vallavalitsuse 03.10.2018 määruse nr 9 „Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise, vastuvõtmise ja avalikustamise kord“ §-ga 71.

  § 1.   Kinnitada Laulasmaa Kooli arengukava 2021–2025 (lisatud).

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Jaanus Saat
  vallavanem

  Anti Pärtel
  vallasekretär

  Lisa Laulasmaa Kooli arengukava 2021–2025

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json