Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kambja valla 2023. a eelarve

Kambja valla 2023. a eelarve - sisukord
  Väljaandja:Kambja Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2023, 20

  Kambja valla 2023. a eelarve

  Vastu võetud 22.02.2023 nr 29
  , rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 1 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kambja valla 2023. aasta eelarve kogumahus 41 453 898 eurot võetakse vastu vastavalt lisadele.

  § 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.

  Aivar Aleksejev
  volikogu esimees

  Lisa 1 Kambja valla 2023. a koondeelarve

  Lisa 2 Eelarve tulud

  Lisa 3 Eelarve kulud

  Lisa 4 Investeeringud

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json