Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Mulgi valla 2023. aasta eelarve

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2023, 37

Mulgi valla 2023. aasta eelarve

Vastu võetud 28.02.2023 nr 29

Käesolev määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõige 1 punkt 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 ja Mulgi valla põhimääruse § 29 alusel.

§ 1.   Mulgi valla 2023. aasta eelarve

  Võtta vastu Mulgi valla 2023. aasta eelarve (lisatud):
  1) tulud 14 000 831 (neliteist miljonit kaheksasada kolmkümmend üks) eurot;
  2) kulud 13 069 367 (kolmteist miljonit kuuskümmend üheksa tuhat kolmsada kuuskümmend seitse) eurot;
  3) investeerimistegevus 1 734 792 (üks miljon seitsesada kolmkümmend neli tuhat seitsesada üheksakümmend kaks) eurot;
  4) finantseerimistegevus 590 064 (viissada üheksakümmend tuhat kuuskümmend neli) eurot;
  5) nõuete ja kohustiste saldode muutus 53 316 (viiskümmend kolm tuhat kolmsada kuusteist) eurot;
  6) raha- ja pangakontode saldode muutus 266 580 (kakssada kuuskümmend kuus tuhat viissada kaheksakümmend) eurot.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

Lisa Mulgi valla 2023. aasta eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json