HaridusKool

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine - sisukord
Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.03.2023, 43

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine

Vastu võetud 28.02.2023 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kooli pidaja ülesannete delegeerimine vallavalitsusele

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõikes 7, § 26 lõigetes 2, 3 ja 5, § 27 lõikes 5, § 38 lõikes 1, § 44 lõikes 2, § 50 lõikes 1, § 67 lõikes 2, § 71 lõike 2 punktides 4, 6 ja 7 ning lõigetes 5 ja 6, § 73 lõigetes 1 ja 2, § 74 lõikes 2 kohaliku omavalitsuse kui kooli pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamine ning § 83 lõikes 2 teiste omavalitsuste munitsipaalkoolide tegevuskulude katmises kokkuleppimine delegeeritakse Lääne-Harju Vallavalitsusele kui täitevorganile.

§ 2.   Kooli pidaja ülesannete delegeerimine ametiasutusele

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 13, § 37 lõikes 2, § 42 lõikes 1, § 43 lõikes 2, § 44 lõikes 3, § 45 lõikes 2, § 46 lõikes 1, § 63 lõigetes 2, 3 ja 5 ning § 87 lõikes 5 kohaliku omavalitsuse kui kooli pidaja pädevusse antud küsimuste lahendamine delegeeritakse Lääne-Harju Vallavalitsusele kui ametiasutusele.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json