Teksti suurus:

Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2009. a määruse nr 14 „Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri” muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2013
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2013, 1

Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2009. a määruse nr 14 „Kuusalu valla koerte ja kasside pidamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 27.03.2013 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 6 lõike 3 punkti 2, § 7 lg 1, § 22 lg 1 p 362, § 663 ja § 664, haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1, kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16.aprilli 2002 määrusega nr 130 «Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord», loomakaitseseaduse § 2 lg 3, § 3 lg 1 ja § 5, loomatauditõrje seaduse § 11 ning 12 lg 1 ja 2, Põllumajandusministri 24. juuli 2008 määrusega nr 76 «Lemmiklooma pidamise nõuded» ning Kuusalu Vallavolikogu keskkonnakomisjoni ja vallavalitsuse ettepanekute alusel.

§ 1.   Muuta Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2009. a määruse nr 14 „Kuusalu valla kasside ja koerte pidamise eeskiri” § 2 lõiget 2 sõnastust järgnevalt:


Loomapidaja on isik, kellele kuulub koer või kass (lemmikloom) või kes tegeleb lemmiklooma pidamisega rendi-või muu selletaolise õigussuhte alusel loomaomanikuga. Kuuluvuse kaudu identifitseerimisel loetakse lemmikloom kuuluvaks isikule, kelle valduses, sealhulgas kelle kinnisel territooriumil või kellele kuuluvas hoones (ka korteris) või rajatises loom asub, kui lemmiklooma kuuluvusest huvitatud isik ei tõenda vastupidist.

§ 2.   Muuta Kuusalu Vallavolikogu 27.05.2009. a määruse nr 14 „Kuusalu valla kasside ja koerte pidamise eeskiri” § 6 lõiget 4 sõnastust järgnevalt:


Hulkuva lemmiklooma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal käsitletakse loomapidamisena ja sellega tegelevale isikule laienevad loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud kohustused. Eelpoolnimetatud kohustusi ei teki, kui isik on teatanud vallavalitsusele hulkuvast lemmikloomast.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Paomees
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json