EttevõtlusKaubandus

Teksti suurus:

Müügipileti hinna kehtestamine

Väljaandja:Are Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2013, 44

Müügipileti hinna kehtestamine

Vastu võetud 28.03.2013 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.

§ 1.   Tänavakaubanduse müügipileti hinnad

  (1) Kehtestada Are valla territooriumil tänavakaubanduse korral järgmised müügipileti hinnad:
  1) ühe päeva müügipileti hind vastavalt müüdavale kaubagrupile on alljärgnev:
tööstuskaup 2 eurot
toidukaup 2 eurot
käsitöö 1 euro
istikud, seemned, taimed 2 eurot
  2) ühe kuu müügipileti hinnad on järgmised:
tööstuskaup 10 eurot
toidukaup 10 eurot
käsitöö 3 eurot
istikud, seemned, taimed 10 eurot

  (2) Müügipileti hind kuni üheks aastaks saadakse kui ühe kuu hind korrutatakse kümnega.

§ 2.   Müügipileti hinnad avalikul üritusel

  Kehtestada järgmised ühe päeva müügipileti hinnad avalikul üritusel, kui kaubanduse korraldaja on vallavalitsus:
toidukaup, toitlustamine 4 eurot
tööstuskaup 4 eurot

§ 3.   Müügipilet

  (1) Müügipilet on dokument, mis trükitakse vallavalitsuse üldplangile. Müügipilet on dokument, mille alusel võib sellel märgitud tingimusel kaupa müüa.

  (2) Müügipiletile peab olema märgitud:
  1) kaubanduse korraldaja nimi, asukoht ja registreeringu number;
  2) kaupleja nimi, registrikood, vastava registri nimi ja kaupleja asukoht või füüsilise isiku nimi, isikukood, viimase puudumise korral sünniaeg ja aadress;
  3) müügipileti number;
  4) müügikoha asukoht;
  5) müügikohas müüdavate kaupade või teenuste loetelu;
  6) kauplemisaeg;
  7) müügipileti kehtivusaeg;
  8) müügipileti hind

  (3) Müügipileti numbrite järjekord on kordumatu ja järjekorra arvestust peab vallavalitsus.

  (4) Vallavalitsus registreerib vastavas registris käesoleva paragrahvi lõikes 2 punktides 2-7 nimetatud andmed.

§ 4.   Rakendamine

  (1) Tunnistada kehtetuks Are Vallavolikogu 14. mai 2004 määrus nr 7 „Müügipileti hinna kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Leelo Lusik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json