Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Rõuge Vallavolikogu 28.01.2009 määruse nr 2 "Rõuge valla eelarvest eraldatavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Väljaandja:Rõuge Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2014
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2014, 2

Rõuge Vallavolikogu 28.01.2009 määruse nr 2 "Rõuge valla eelarvest eraldatavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

Vastu võetud 26.03.2014 nr 5

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 ja “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 8 punkti 2, § 23 lõike 1 ja “Haldusmenetluse seaduse” § 64, § 90 lõike 1 ja lõike 3 alusel.

§ 1.   Rõuge Vallavolikogu 28. jaanuari 2009. a määruse nr 2 "Rõuge valla eelarvest eraldatavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord" muutmine

  (1) Rõuge Vallavolikogu 28. jaanuari 2009. a määruses nr 2 “Rõuge valla eelarvest eraldatavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord” tehakse järgmised muudatused:
  1) Paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt: (1) Käesoleva korra alusel on õigus toetust taotleda isikul, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Rõuge vald.
  2) Paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 ja 4 ja lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt: (1) Sünnitoetuse suurus on 400 eurot. Toetus makstakse välja kolmes osas: 1) 150 eurot makstakse lapsevanemale sünni registreerimisel; 2) 125 eurot makstakse lapsevanemale või last kasvatavale isikule lapse ühe aastaseks saamisel; 3) 125 eurot makstakse lapsevanemale või last kasvatavale isikule lapse kolme aastaseks saamisel. (2) Sünnitoetust on õigus taotleda lapsevanemal, kelle elukoht rahvastikuregistris on vähemalt kolm kuud enne lapse sündi Rõuge vald ja lapse elukohana peab olema registreeritud Rõuge vald. (3) Sünnitoetuse kõikide osade taotlemiseks esitab lapsevanem või last kasvatav isik avalduse. (4) Sünnitoetust võib taotleda kahe kuu jooksul alates lapse sünnist või lapse ühe aastaseks ja kolme aastaseks saamisest.
  3) Paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt: Matusetoetus on ühekordne toetus, mille suurus on 65 eurot, mis makstakse välja avalduse alusel surma registreerimisel või surmatõendi esitamisel.
  4) Paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt: (2) Toetuse suurus on 65 eurot, sellest 35 eurot rahaline ja 30 eurot esemeline (koolivormi toetus).
  5) Paragrahvi 10 lõige 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt: Rõuge vallast pärit asenduskodudes viibivatel lastel.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2014. a.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist.

Karel Saarna
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json