HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Muhu Lasteaia arengukava kinnitamine

Muhu Lasteaia arengukava kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
  Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2014, 16

  Muhu Lasteaia arengukava kinnitamine

  Vastu võetud 26.03.2014 nr 13

  Määrus antakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9¹ alusel.

  § 1.  Kinnitada Muhu Lasteaia arengukava aastateks 2014-2018 vastavalt lisale 1.

  § 2.  Vallavalitsusel korraldada lasteaia arengukava avalikustamine valla veebilehel vald@muhu.ee

  § 3.  Lasteaia direktoril korraldada arengukava esitamine vastavatele ametkondadele.

  § 4.  Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

  Ain Saaremäel
  Volikogu esimees

  Lisa Arengukava