Teksti suurus:

Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine

Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Halinga Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.10.2014
  Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2014, 39

  Halinga valla arengukava aastani 2018 vastuvõtmine

  Vastu võetud 18.09.2013 nr 11
  RT IV, 02.10.2013, 3
  jõustumine 05.10.2013

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  25.03.2014RT IV, 04.04.2014, 2507.04.2014

  Määrus antakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 372 lõike 7, „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse“ § 20 lõike 1 ning Halinga Vallavalitsuse 12. märtsi 2013. a määruse nr 1 “Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord” § 5 lõike 1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Halinga valla arengukava aastani 2018 uues redaktsioonis (lisatud).

  § 2.  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Lisa Halinga valla arengukava aastani 2018
  [RT IV, 04.04.2014, 25 - jõust. 07.04.2014]