HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu arengukava 2014–2018

Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu arengukava 2014–2018 - sisukord
  Väljaandja:Tähtvere Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2014
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2014, 85

  Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu arengukava 2014–2018

  Vastu võetud 21.03.2014 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu arengukava aastateks 2014–2018 (lisatud).

  § 2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Urmas Tartes
  volikogu esimees

  Lisa Ilmatsalu lasteaed Lepatriinu arengukava 2014-2018