Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kihnu valla 2017 aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Kihnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2017, 27

Kihnu valla 2017 aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 30.03.2017 nr 5

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel

§ 1.   Kihnu valla 2017. aasta eelarve kinnitamine

  Kinnitada Kihnu valla 2017. aasta eelarve vastavalt lisale alljärgnevalt:
  1) põhitegevuse tulud kogumahus 924 524 eurot (üheksasada kakskümmend neli tuhat viissada kakskümmend neli eurot);
  2) põhitegevuse kulud kogumahus 861 802 eurot (kaheksasada kuuskümmend üks tuhat kaheksasada kaks eurot);
  3) põhitegevuse tulem kogumahus 62 722 eurot (kuuskümmend kaks tuhat seitsesada kakskümmend kaks eurot);
  4) investeerimistegevuse tulud kogumahus 478 869 eurot (nelisada seitsekümmend kaheksa tuhat kaheksasada kuuskümmend üheksa eurot);
  5) investeerimistegevuse kulud kogumahus 619 501 eurot (kuussada üheksateist tuhat viissada üks eurot);
  6) eelarve tulem kogumahus -77 910 eurot (miinus seistsekümmend seitse tuhat üheksasada kümme eurot);
  7) finantstegevuse tulud kogumahus 81 914 eurot (kaheksakümmend üks tuhat üheksasada neliteist eurot);
  8) finantstegevuse kulud kogumahus 31 559 eurot (kolmkümmend üks tuhat viissada viiskümmend üheksa eurot);
  9) likviidsete varade muutus kogumahus -27 555 eurot (miinus kakskümmend seitse tuhat viissada viiskümmend viis eurot);
  10) likviidsete varade jääk kogumahus 88 929 eurot (kaheksakümmend kaheksa tuhat üheksasada kakskümmend üheksa eurot).

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist ja seda rakendatakse 01. jaanuarist 2017.

Paal Põlluste
Volikogu esimees

Lisa Kihnu valla 2017. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json