HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2018, 1

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 27.03.2018 nr 4
, määruse § 2 lõike 3 punktis 1 toodud 6. klassi õpilaste puhul rakendatakse määrust alates 1. septembrist 2018

Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse riigieelarve vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Keila linna üldhariduskoolides (edaspidi kool).

§ 2.   Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse koolide statsionaarses õppes 1.-12.klassi õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Toitlustaja peab tagama õpilasele koolipäeva jooksul ühe tasuta koolilõuna (supp) Vabariigi Valitsuse kehtestatud toetuse arvestusliku maksumuse ulatuses.

  (3) Õpilasel on soovi korral võimalus süüa praadi. Sel juhul:
  1) kaetakse 1.-6.klassi õpilastel riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe Keila linna eelarvest;
  2) katab 7.-12.klassi õpilastel riigieelarves ette nähtus toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe lapsevanem või eestkostja.

§ 3.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise arvestus

  (1) Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib Keila Linnavalitsus.

  (2) Toetust kasutavate õpilaste üle peab arvestust toitlustaja.

§ 4.   Ettepanekute tegemine

  Kooli hoolekogul/nõukogul, kooli juhtkonnal ja õpilasesindusel on õigusteha kooli pidajale ettepanekuid toitlustamise paremaks korraldamiseks.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Keila Linnavolikogu 21.detsembri 2010. aasta määrus nr 23 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“.

§ 6.   Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub üldises korras

  (2) Määruse § 2 lõike 3 punktis 1 toodud 6.klassi õpilaste puhul rakendatakse määrust alates 1.septembrist 2018.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json