Teksti suurus:

Rapla valla 2023. a eelarve

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2023, 20

Rapla valla 2023. a eelarve

Vastu võetud 30.03.2023 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 1 ja 8, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6 ja § 23 lõike 2 alusel.

§ 1.   Eelarve vastuvõtmine

  Kinnitada Rapla valla 2023. aasta eelarve järgmiselt:
  1) koondeelarve (lisa 1);
  2) investeerimistegevuse eelarve (lisa 2).

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  (1) Volitada Rapla Vallavalitsust:
  1) liigendama eelarvet detailsemalt kontogruppide ja vastutajate lõikes. Liigendamise detailsuse määrab vallavalitsus rahandusministri kehtestatud eelarveklassifikaatori alusel;
  2) vajadusel kasutama hangete kallinemisel investeerimistegevuse eelarves olevat täiendavat reservi, informeerides volikogu reservi kasutamisest.

  (2) Vallavalitsusel on õigus suunata kulusid ümber eelarve tegevusala siseselt kontoklasside 15, 41, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

§ 3.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. jaanuarist.

Kalle Toomet
volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Investeerimistegevuse eelarve

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json