Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamine

Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamine - sisukord
Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 16

Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamine

Vastu võetud 26.04.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõike 3² alusel.

§ 1.  Toetuse kasutamise eesmärk

  Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetust kasutatakse raske või sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske või sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 2.  Toetusest rahastatavad teenused

  Riigieelarvest eraldatud toetust võib sotsiaalosakond kasutada järgmiste teenuste pakkumisel:
 1) lapsehoiuteenus;
 2) tugiisikuteenus;
 3) transporditeenus sõiduks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
 4) nõustamisteenus (psühholoogiline nõustamine jm);
 5) erinevad teraapiad;
 6) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenused, sh abivahendite võimaldamine;
 7) koolivaheajal laagris osalemise toetamine;
 8) eluruumide kohandamine;
 9) tugiteenus;
 10) muud teenused, mis toetavad ja parandavad raske või sügava puudega lapse arengut ja pere toimetulekut.

§ 3.  Rakendussätted

  Riigieelarvest eraldatud toetust võib kasutada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018 osutatavate teenuste eest tasumisel.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json