Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamine

Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamine - sisukord
Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 16

Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetuse kasutamine

Vastu võetud 26.04.2018 nr 29

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 156 lõike 3² alusel.

§ 1.   Toetuse kasutamise eesmärk

  Raske või sügava puudega lastele abi osutamiseks riigieelarvest eraldatud toetust kasutatakse raske või sügava puudega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada raske või sügava puudega lapse perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevat lisavajadust.

§ 2.   Toetusest rahastatavad teenused

  Riigieelarvest eraldatud toetust võib sotsiaalosakond kasutada järgmiste teenuste pakkumisel:
  1) lapsehoiuteenus;
  2) tugiisikuteenus;
  3) transporditeenus sõiduks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  4) nõustamisteenus (psühholoogiline nõustamine jm);
  5) erinevad teraapiad;
  6) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenused, sh abivahendite võimaldamine;
  7) koolivaheajal laagris osalemise toetamine;
  8) eluruumide kohandamine;
  9) tugiteenus;
  10) muud teenused, mis toetavad ja parandavad raske või sügava puudega lapse arengut ja pere toimetulekut.

§ 3.   Rakendussätted

  Riigieelarvest eraldatud toetust võib kasutada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018 osutatavate teenuste eest tasumisel.

Raivo Meitus
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json