SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste taotlemise avalduste vormide kehtestamine

Sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste taotlemise avalduste vormide kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Haljala Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 64

Sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste taotlemise avalduste vormide kehtestamine

Vastu võetud 25.04.2018 nr 4
rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. maist 2018. a.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Haljala Vallavolikogu 17.04.2018.a määruse nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 1 lg 4 alusel

§ 1.   Vormide kehtestamine

  Kehtestada sotsiaaltoetuste- ja teenuste taotlemiseks vajalike avalduste vormid:
  1) avaldus sünnitoetuse määramiseks (lisa 1);
  2) avaldus matusetoetuse määramiseks (lisa 2);
  3) avaldus esimest korda kooli mineva lapse toetuse määramiseks (lisa 3);
  4) avaldus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks (lisa 4);
  5) avaldus abivajadusest sõltuva toetuse määramiseks (lisa 5);
  6) avaldus koolilõpetaja toetuse määramiseks (lisa 6);
  7) avaldus perekonnas ajutiselt hooldusel oleva lapse toetuse määramiseks (lisa 7);
  8) avaldus kinnipidamisasutusest vabanenud isiku toetuse määramiseks (lisa 8);
  9) avaldus sotsiaalteenuste määramiseks (lisa 9).

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Tunnistada kehtetuks Haljala Vallavalitsuse 04.05.2016 määrus nr 1 „Sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste taotlemise avalduste vormide kehtestamine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 1. maist 2018. a.

Leo Aadel
Vallavanem

Riina Must
Vallasekretär

Lisa Avaldus sünnitoetuse määramiseks

Lisa Avaldus matusetoetuse määramiseks

Lisa Avaldus esimest korda kooli mineva lapse toetuse määramiseks

Lisa Avaldus hoolduse seadmiseks ja hooldajatoetuse määramiseks

Lisa Avaldus abivajadusest sõltuva toetuse määramiseks

Lisa Avaldus koolilõpetaja toetuse määramiseks

Lisa Avaldus perekonnas ajutiselt hooldusel oleva lapse toetuse määramiseks

Lisa  Avaldus kinnipidamisasutusest vabanenud isiku toetuse määramiseks

Lisa Avaldus sotsiaalteenuste määramiseks

/otsingu_soovitused.json