HaridusHuviharidus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord väikese sissetulekuga peredele

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord väikese sissetulekuga peredele - sisukord
Väljaandja:Saaremaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2018, 99

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord väikese sissetulekuga peredele

Vastu võetud 26.04.2018 nr 21
, rakendatakse tagaisulatuvalt 1.04.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, noorsootöö seaduse § 151 lõike 1 ja Saaremaa Vallavolikogu 22.02.2018 otsuse nr 13 „Saaremaa valla huvihariduse ja huvitegevuse 2018. aasta kava kinnitamine“ alusel.

§ 1.   Määruse eesmärk ja reguleerimisala

  (1) Käesoleva määruse eesmärgiks on kehtestada ühtne kord rahvastikuregistri andmetel Saaremaa vallas elavate 7-19aastaste laste ja noorte osalemise toetamiseks huvihariduses ja huvitegevuses.

  (2) Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse vahendite olemasolul väikese sissetulekuga perekondadele huvihariduse ja huvitegevusega kaasneva õppetasu katmiseks.

§ 2.   Toetuse maksmine

  (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetusena arvestatakse ühe huviringi osavõtutasu ühe lapse kohta kuni 50 eurot kuus.

  (2) Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse huvitegevuse või huviringi teenusepakkujale arve alusel pere lapse eest, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir.

  (3) Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse taotluse alusel (lisa) taotluse esitamisele järgnevast kuust kuni lapse huviringis osalemiseni või kuni õppeaasta lõpuni. Kontrolli teostatakse huvihariduse registri kaudu.

  (4) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotluse esitab lapsevanem, hooldaja või eestkostja Saaremaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) sotsiaalosakonda.

  (5) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusi menetlevad vallavalitsuse sotsiaalosakond ning haridus- ja noorsootööosakond.

  (6) Sotsiaalosakonna spetsialisti ettepanekul on õigustoetus määrata ka muudel tingimustel sotsiaal- ja/või majanduslikes raskustes perede lastele.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. aprillist 2018.

Tiiu Aro
Volikogu esimees

Lisa Toetuse taotlus

/otsingu_soovitused.json