Teksti suurus:

Maardu Linnavolikogu 27.03.2018 määruse nr 16 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 04.05.2021, 8

Maardu Linnavolikogu 27.03.2018 määruse nr 16 „Korterelamute rekonstrueerimise toetuse andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 27.04.2021 nr 98

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.   Maardu Linnavolikogu 27.03.2018 määruse nr 16 lisa 1 "Korterelamute rekonstrueerimistööde loetelu, mille kohta võib taotleda toetust" täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:
"3.Tuleohutuse tagamine korterelamutes
Kood 03
Tuleohutuse nõuete tagamine, korterelamute tulekahjusignalisatsiooni seadmete soetamine ja paigaldamine, tulekindlate uste paigaldus, evakuatsiooni väljapääsu ehitamine ja muu tulekaitse tegevus korterelamu tuleohutusnõuete tagamiseks.".

§ 2.   Määrus rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.04.2021.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json